• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

 

 • Legitimatie is verplicht. Er kan naar gevraagd worden.
 • Op het gehele terrein is glaswerk verboden.
 • Op het gehele terrein geldt een zero tolerance beleid aangaande drugs.
 • Er is geen verkoop van alcoholische drank aan jongeren onder de 18 jaar. Indien jongeren onder de 18 jaar zijn en betrapt worden op alcoholische drank worden zij van het terrein verwijderd.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade en ongevallen, welke deelnemers, publiek, materiaal en materieel voor, tijdens of na het totale evenement als in programmaboekje omschreven, mocht overkomen, noch voor het zoekraken van goederen op welke wijze dan ook.
 • Bij misdragingen wordt u toegang tot het terrein ontzegd.
 • U dient ten allen tijden de aanwijzingen van de verkeersregelaars, organisatie en beveiliging op te volgen.
 • In alle gevallen waarin de regelementen niet voorzien, beslist de organisatie.
 • Het is verboden om drinken en etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • Het is verboden glas, blik, scherpe voorwerpen of voorwerpen die kunnen worden gebruikt als wapen bij zich te dragen.
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.
 • Uw papiergeld wordt op echtheid gecontroleerd.
 • Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 • Waarschuwing voor een verhoogd risico voor de gezondheid van zwangere vrouwen en hun ongeboren kind.
 • Waarschuwing voor een verhoogd risico voor blootstelling aan hard geluid. Gratis oordoppen bij kassa.
 • Bezoekers kunnen bij entree en gedurende het evenement op het hele terrein onderworpen worden aan een privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering / visitatie tassen & jassen.
 • Bij aanschaf van een ticket en werkelijke toetreding van het terrein verplicht bezoeker zich te houden aan de hierboven beschreven huisregels.